Cgaterapi.se - Hjälp att hitta din väg

Behöver du någon att prata med ?

Livet går upp och ner för alla människor men ibland får livets påfrestningar oss att tappa balansen en stund. När allt känns grått och dystert är det ibland svårt att själv hitta vägen. Kanske är du i balans men ändå vill förändra din livssituation och finna nya möjligheter, för du har en längtan efter något mer... Det är inte alltid det känns lätt eller rätt att dela sina tankar och känslor med någon som man känner eller har en relation till. Då kan samtalsterapi med en helt neutral person vara till stor hjälp.

Min uppgift som Samtalsterapeut är att lyssna helt och odelat på dig för att kunna stödja och vägleda dig att hitta vidare i livet. Jag ser vad du behöver förstärka och tillsammans jobbar vi med att vända dina problem till möjligheter. Att utveckla det friska i oss människor genom att aktivera våra egna inbyggda förmågor att läka och växa är den bärande ”röda tråden” inom psykosyntes. Bara att få hjälp att bli medveten om att du faktiskt själv kan styra ditt liv med rätt enkla medel gör att du kommer en bra bit på väg.

Ring eller mejla mig, Christina Grund Adamson, om du vill veta mer eller boka en tid. Jag möter dig som behöver individuellt samtal eller ni som par/familj, som söker gemensam terapi. Akuttider kan ordnas om du/ni behöver. Jag finns i Malmö och arbetar naturligtvis under tystnadsplikt.

KBT - Kognitiv Beteende Terapi

Med kognition syftar man på hur vi tänker och tolkar det som händer omkring oss. Samma slags situation kan leda till olika reaktioner hos olika människor. Psykisk obalans kan ofta härledas till att personen tänker negativt runt sig själv eller i de situationer de deltager i. Invanda mönster och gamla beteenden spelar också en stor roll i hur vi tolkar vår omvärld.

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande terapi som är mer inriktad på nutid och framtid än på det förflutna. Men en del av terapiarbetet är ju att hitta nya förhållningssätt och nya beteenden i olika situationer, i relationer och i mötet med människor. Därför behöver man också ibland arbeta med gamla besvärande minnen och då är det ofta mycket värdefullt att titta bakåt i sitt liv, ända tillbaka till barndom och uppväxt.

KBT - Kognitiv Beteende Terapi

Du kan styra ditt liv dit du vill