Cgaterapi.se - Hjälp att hitta din väg

KBT - Kognitiv Beteende Terapi

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra de tankar och handlingsmönster som inte är välfungerande utan ger upphov till problematiska situationer och illabefinnande.

Både tankar och handlingar påverkar våra känslor och inom KBT läggs därför stor vikt vid att just förändra gamla självgående mönster där tankar, känslor och handlingar fastnat i varandra till en ibland osund neråtgående spiral.

Terapeut och Klient - Samarbete som lyfter

Terapeuten hjälper klienten att hitta och kartlägga mönstren och att ändra sitt sätt att tänka och agera i olika situationer. Syftet är att komma in i de uppåtgående goda cirklarna igen och därigenom hitta balans och välbefinnande.

En annan viktig del i KBT är att klienten och terapeuten ses som två jämlika experter. Klienten har ju alla kunskaper om sina beteendereaktioner, tankar och känslor och naturligtvis livserfarenheten om sig själv medan terapeuten är expert på vilka metoder som kan användas för att föra terapiarbetet framåt och mot uppsatt mål. Naturligtvis fokuseras det inte bara på problemen utan terapeuten belyser och lyfter även fram klientens positiva resurser och egenskaper så balansen i arbetet ger en helhetsbild av hur samarbetet faktiskt leder till att klienten når sina mål.

TANKVÄRT

Kvinnan vid floden
Två munkar var ute på pilgrimsresa. När de gick vägen fram kom de till en flod. Bron som ledde över floden hade rasat och vid stranden stod en förtvivlad kvinna. Den ene munken erbjöd sig att bära henne över floden. Han tog henne på ryggen och vadade över. Munkarna fortsatte sin vandring under tystnad. Efter ett par timmar kunde inte den ene munken hålla tyst längre utan sa upprört till sin broder: - Hur kunde du göra så? Du har avlagt ett kyskhetslöfte om att inte ens röra vid en kvinna. Hur kunde du få för dig att bära henne på din rygg? -Jag bar henne över vattnet och lämnade henne på andra sidan stranden, svarade den andre munken. Bär du på henne fortfarande?
Zenbuddhistisk berättelse