Människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur hon mår, både psykiskt och fysiskt. Det är den moderna psykologins uppgift att hjälpa människan att få alla sina, till synes, motstridiga krafter i balans och harmoni. Detta är grunden i professor Roberto Assagiolis psykosyntes.

Ge dig själv en balanserad tillvaro

En praktisk psykologiform

Psykosyntesen är en praktisk psykologi. Den ska inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan också hjälpa oss omsätta våra insikter till praktiskt handlande i vardagen. Inspirerad av tänkare och vetenskapsmän från olika kulturer och religioner skapade Assagioli därför en mängd tekniker som kan användas både av enskilda individer och som hjälpmedel i samtalsterapi, utbildning, personalutveckling med mera. Flera av teknikerna syftar till att etablera en hälsosam kontakt mellan medvetandet och det omedvetna. Då kan vi lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och bättre styra över våra liv.

Svårigheter som potential

Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ. Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsande, ser man inom Psykosyntesen våra brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential. I varje problem vi upplever, finner vi fröet till personlig utveckling och mognad.

Psykosyntes är en livsattityd!

Psykosyntes är mer än en terapeutisk arbetsmetod. Det är en livsattityd, ett varsamt sätt att närma sig helheten. Det är en öppen modell för personlig och organisatorisk utveckling – en referensram som omfattar kroppsliga, andliga/psykospirituella och sociala aspekter. Psykosyntes är en mycket handlingskraftig psykologi där vi uppmuntras att ta eget ansvar, att välja det som gagnar oss, att skapa en egen handlingsplan för livet och att följa den.