Cgaterapi.se - Hjälp att hitta din väg
Ge dig själv en balanserad tillvaro

Psykosyntes - En psykologi med själ

Människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur hon mår, både psykiskt och fysiskt. Det är den moderna psykologins uppgift att hjälpa människan att få alla sina, till synes, motstridiga krafter i balans och harmoni. Detta är grunden i professor Roberto Assagiolis psykosyntes.

En praktisk psykologiform
Psykosyntesen är en praktisk psykologi. Den ska inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan också hjälpa oss omsätta våra insikter till praktiskt handlande i vardagen. Inspirerad av tänkare och vetenskapsmän från olika kulturer och religioner skapade Assagioli därför en mängd tekniker som kan användas både av enskilda individer och som hjälpmedel i samtalsterapi, utbildning, personalutveckling med mera. Flera av teknikerna syftar till att etablera en hälsosam kontakt mellan medvetandet och det omedvetna. Då kan vi lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och bättre styra över våra liv.

Svårigheter som potential
Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ. Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsande, ser man inom Psykosyntesen våra brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential. I varje problem vi upplever, finner vi fröet till personlig utveckling och mognad.

Psykosyntes är en livsattityd!
Psykosyntes är mer än en terapeutisk arbetsmetod. Det är en livsattityd, ett varsamt sätt att närma sig helheten. Det är en öppen modell för personlig och organisatorisk utveckling – en referensram som omfattar kroppsliga, andliga/psykospirituella och sociala aspekter. Psykosyntes är en mycket handlingskraftig psykologi där vi uppmuntras att ta eget ansvar, att välja det som gagnar oss, att skapa en egen handlingsplan för livet och att följa den.
Psykosyntesen grundlades i början av 1900- talet av den italienske läkaren och professorn Roberto Assagioli. Assagioli föddes i Venedig 1888. Som nyutexaminerad läkare praktiserade han psykoanalys och utsågs av Sigmund Freud till den italienska psykoanalysens ledare. 1910 introducerade han psykoanalysen vid universitetet i Florens, men liksom C.G. Jung och andra, fann han psykoanalysen begränsad. Professor Assagioli ville se sina klienter som i grunden friska individer, som tidvis fungerar sämre. Enligt honom koncentrerar man sig inom psykoanalysen alltför mycket på det sjuka hos människan.

Assagiolis syfte blev att skapa en psykoterapi– en livsattityd – som skulle omfatta hela människan – kreativitet, visdom, glädje såväl som drifter och impulser. En psykologi till praktisk nytta för människor i sin strävan efter ett bättre liv. År 1926 grundade han Istituto di Psicosintesi i Rom och några år senare i Florens. Under slutet av 60-talet började hans idéer få genomslagskraft och yngre terapeuter vallfärdade till Florens för att få möta professor Assagioli. Vid sin död 1974 hade han fått uppleva att psykosyntesen blivit känd i stora delar av världen och att skolor hade öppnats i flera länder.